Abert Cuypstraat – Fabricage & Montage lamellen hekken op terras

Het fabriceren en monteren van lamellen hekken op een terras.